Saturday, November 23, 2013

പുസ്തകം;ഉപയോഗമില്ലാത്ത എഴുത്ത്‌: ചൈനീസ്‌ എഴുത്തുകാരന്‍ ഗോവോ സിങ്‌ജ്യാന്റെ 'ശീതസാഹിത്യം' എന്ന പുസ്‌തകം - സാനന്ദരാജ്‌


സാനന്ദരാജ്
ചൈനീസ്‌ എഴുത്തുകാരനായ ഗോവോ സിങ്‌ജ്യാന്‍ 1940 ജനുവരി 4 ന്‌ ഭൂജാതനായി. നിരന്തരം യുദ്ധത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന ചൈനീസ്‌ പ്രവിശ്യകളി ലൊന്നായ സിംങ്‌ജ്യാഗിലാണ്‌ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്‌. 80 കളില്‍ത്തന്നെ എഴുത്തുകാരന്‍, ബുദ്ധിജീവി എന്ന നിലകളില്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും നാടകങ്ങളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവഗാഹം യൂറോപ്പിലെങ്ങും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടി രുന്നു. പക്ഷെ, ചൈനീസ്‌ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാര്‍ട്ടിയുടെ ആശയങ്ങളോടും പ്രചാരണങ്ങളോടും തീരെ പൊരുത്തമില്ലാത്ത വയായിരുന്നു സിങ്‌ജ്യാന്റെ ചിന്താപദ്ധതി. സാംസ്‌കാരിക വിപ്ലവം എന്ന നുകത്തിന്റെ അടിമകളാകാന്‍ വിധിക്കപ്പെട്ട വരായിരുന്നു അക്കാല ത്തെ ചൈനീസ്‌ ജനത.

എന്നിരിക്കിലും അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു - നോവലുകള്‍, നാടകങ്ങള്‍, നിരൂപണം ഒപ്പം യാത്രയും. യാത്ര തന്നെയാണ്‌ ജീവിതം എന്നുവരെ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി യിട്ടുണ്ട്‌.

1980 കളില്‍ സിങ്‌ജ്യാന്റേതായി നിരവധി ചെറുകഥകള്‍, നാടകങ്ങല്‍, സമകാലിക ഉപന്യാസങ്ങള്‍- എല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിക്ക പ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു, ഫ്രാന്‍സിലും ഇറ്റലിയിലും. ചൈനയിലല്ല.

എ പ്രൈമറി ഡിസ്‌കഷന്‍ ഓഫ്‌ ദി ആര്‍ട്ട ഓഫ്‌ മോഡേണ്‍ ഫിക്‌ഷന്‍ (1981) ലഘുലേഖകളായ ചുവന്ന കൊക്കുള്ള ഒരു തത്തമ്മ, സിങ്‌ജ്യാന്റെ സമാഹൃതീത ലേഖനങ്ങള്‍ (1985) അത്യന്താധുനിക നാടക സമ്പ്രദായത്തിലേക്കൊരു പ്രവേശിക (1987) ഇവയൊക്കെ ചുരുങ്ങിയ കോപ്പികളിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു. 1952 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒബ്‌സല്യൂട്ട സിഗ്നല്‍, 1985 ലെ ബസ്സ്‌റ്റോപ്‌ ,വൈല്‍ഡ്‌മാന്‍, ഇത്യാദി രചനകള്‍ വിസ്‌മൃങ്ങളാണ്‌.

1987 ല്‍ സിങ്‌ജ്യാനു ബോധ്യപ്പെട്ടു, ചൈന ശരിയല്ലെന്ന്‌! ചൈന വിട്ടുപോകാതിരിക്കാന്‍ വേറെ കാരണമൊന്നും വേണ്ടിവന്നില്ല. എങ്കിലും എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. മുന്നോ നാലോ നോവലു കളില്‍ ആവസാനത്തേതായിരുന്നു ആത്മപര്‍വതം (Soul Mountain)

സാഹിത്യവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്‌ തീര്‍ത്തും അപ്രാപ്യമോ അപരിചിതമോ ആണ്‌ ആത്മപര്‍വതം, എന്തെന്നാല്‍ ഇതൊരു ആത്മകഥയാണ്‌. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഥയാണ്‌, ഒരു ജനതയുടേതല്ല. ഒരു വ്യക്തി തീര്‍ത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട്‌ സ്വന്തം അസ്‌തിത്വത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം കണ്ടെത്തുകയും ആ അര്‍ത്ഥം സാധൂകരിക്കുന്നതിന്റേയും കഥയാണ്‌. എല്ലാം കൊണ്ടും ആത്മീയമാണത്‌. അതായത്‌ എന്റെ കഥ. ആത്മാവ്‌ എന്ന പദത്തിന്‌ ഞാന്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥമേയുള്ളൂ എന്ന്‌ ഓര്‍ക്കുമല്ലോ. ആത്മാവ്‌ ഉണ്ടോ ? എന്ന ചോദ്യമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാല്‍, ഞാന്‍ എന്നോരാള്‍ ഭൂമുഖത്ത്‌ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെ്‌, എന്ന ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യം ആര്‍ ആരോടാണ്‌ ചോദിക്കേണ്ടത്‌ ? സംശയമില്ല, ഞാന്‍ എന്നോടുതന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണത്‌. അപ്പോള്‍ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഉണ്ട്‌! ഉണ്ട്‌!! ഉണ്ട്‌!!! എന്നതായിരിക്കും, എന്നതില്‍ പക്ഷാന്തരമില്ല. ആത്മാവ്‌ ഉണ്ട്‌ എന്നു മാത്രമല്ല ആത്മാവ്‌ മാത്രമാണ്‌ സത്യം! എന്നു തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ചുരുക്കത്തില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട, ഏകാന്തപഥികനായ ഒരു മനുഷ്യന്‍, ലോകസമാധാനത്തിനുവേണ്ടിയല്ല, ആന്തരിക സമാധാനത്തിനുവേണ്ടി നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങളുടെ വിവരണമാണ്‌ ആത്മപര്‍വതം എന്ന നോവല്‍. ആന്തരിക സമാധാനത്തോടൊപ്പം ആന്തരിക സ്വാതന്ത്ര്യവും എഴുത്തുകാരന്‍ അഭിലഷിക്കുന്നുണ്ട്‌. മറ്റൊരര്‍ത്ഥത്തില്‍, മരണത്തിന്‌ വല്ല അര്‍ത്ഥമുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതെന്താണ്‌ എന്ന അന്വേഷണമാണ്‌ എയാള്‍ നടത്തുന്നത്‌.

അതുകൊണ്ടാണ്‌ അയാള്‍ ബുദ്ധമത - താവോമത ആശ്രമങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്‌. എന്തെന്നാല്‍ അവിടെയും അയാള്‍ സമാധാനം കണ്ടെത്തുന്നില്ല. ഒറ്റപ്പെടലിലൂടെയല്ല, സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങള്‍ നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടേ, ആന്തരിക സമാധാനം സാധ്യമാകൂ എന്നയാള്‍ ഒടുക്കം തിരിച്ചറിയുന്നു. സമൂഹം ഒന്നാകെ ശാന്തിയിലെത്തിച്ചേരുക എന്നത്‌ തീര്‍ത്തും അസംഭവ്യം എന്ന്‌ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ !

സിങ്‌ജ്യാന്റെ എല്ലാ രചനകളും മാതൃഭാഷയായ ചൈനീസിലാണ്‌. ഇവിടെ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്‌തവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാഷണവും ചൈനീസാണ്‌. ചൈനീസ്‌ ഭാഷാപണ്ഡിതയായ ആസ്‌ത്രേലിയന്‍ വനിത മേബല്‍ ലീയാണ്‌ വിവര്‍ത്തക. അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ്‌ വിവര്‍ത്തനത്തിന്റെ മലയാളമാണ്‌ തുടര്‍ന്നുള്ള പേജുകളില്‍. ചൈനീസ്‌ ഭാഷ അറിയാത്ത എനിക്ക്‌ മേബല്‍ ലീയുടെ ഇംഗ്ലീഷ്‌ വിവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള വായനയിലൂടെ ചൈനീസ്‌ എഴുത്തുകാരന്റെ മനസ്സിലേക്ക്‌ അനായാസം പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്‌ ഞാന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. 


(ഡൌണ്‍ലോഡ്)

No comments:

Post a Comment